Kend Elitens taktik !

Jeg efterlader dette til dig

Jeg har været her siden 1952 og har ikke så lang tid tilbage i dette liv som du og mange andre unge har, så jeg ønsker at dele den viden, som jeg anser for relevant for dig og andre unge, som forsøger at gøre en indsats for at forbedre menneskehedens fremtid.

Det meste af min teoretiske og intellektuelle forståelse af verden stammer fra mine studier 1970-1980 ved universiteter i København (sociologisk institut), Frankfurt, Bremen og Oldenburg. Dengang umiddelbart efter ungdomsoprøret var der højt til loftet ang. åbenhed for alle kritiske teorier. Jeg læste meget marxisme, sociologi, psykologi, psykoanalyse, socialpsykologi, videnskabsteori, filosofi og lign, det meste på tysk.

Juli 2021, kun tekst (foreløbigt) Angst og frygt i historiens lys Børnelokkertaktik
Juni 2021, 3 min. Hvis du var Djævelen .. Juni 2021, 16 min.
Juni 2021, 11 min. Juni 2020, 4 min.
Juni 2020, 12 min. Hvilke(n) myndighed(er) var "tungen på vægtskålen"?
Juni 2020, 2 min.
Juni 2020, 2 min.
August 2020, 5 min.

©2021 • Michael Maardt • theninja.dk