Kattens leg med musen

23. juni 2021, 3 min. Denne side i sin 1. udgave med andet filnavn blev bandlyst af IFB

'Meningen' er, at det hele IKKE skal 'give mening'.

Der skal ingen mening være. Magthaverne bruger en psykologisk, bevidsthedsmanipulerende forvirringstaktik, som minder om den forhørstaktik, som bruges under krig til at nedbryde og dermed åbne krigsfangers sind. Det giver ingen 'mening' at søge 'mening', thi den findes ikke. Det giver heller ingen mening at søge at 'overbevise' andre om den manglende mening eller de meningsløse tal, statistikker og til lejligheden opfundne pseudovidenskabelige begreber som smittetal, smittetryk, varianter, mutationer, incidenstal, PCR-test, kvik-test osv.

'Meningen' er, at det hele IKKE skal 'give mening'.


Ovenstående video skulle egentlig have sluttet med nedenstående video, men indtil jeg får det rettet en video fra juni 2020, 2. min.


Siden jeg i august 2020 indtalte nedenstående tekst, er der kommet mange nyere tekster og videoer om Klaus Schwab fra World Economic Forum incl. min egen på denne hjemmeside om The Great Reset, men jeg vælger en 8 min. video, hvor jeg i august 2020 indtalte en tekst


Husk at dele: Højreklik her, vælg 'Kopiér link adresse' el. lign. og du får et link til denne side. Indsæt derefter linket i en email eller på sociale medier. Tak !!


Ernst Wolf, internationalt respekteret anerkendt fremragende analytiker om verdens største globale nulstilling med Corona som påskud, august 2020. Ernst Wolff er IKKE alene om denne analyse, der er MANGE kompetente analytikere som deler samme analyse:

Oversættelse af The great reset: Was steckt dahinter von Ernst Wolff

DEN STORE NULSTILLING. Verdens finansielle og politiske elite, hvis førende repræsentanter samles i Davos til World Economic Forum (WEF) i januar 2021 under nøjagtigt dette motto, har erklæret Den Store Nulstilling for at være ledemotiv for den kommende tid

Det globale finansielle system er kun blevet kunstigt holdt i live af verdens centralbanker siden den globale finanskrise i 2007/08 gennem den konstante nedskæring i renter og oprettelse af penge,

Det første middel er imidlertid stort set opbrugt, da renten næsten overalt er nul. En yderligere nedskæring i negativt territorium ville give udlån for banker og vil derfor ødelægge bankindustrien indefra.

Af denne grund er centralbankerne tvunget til at bruge det andet middel, pengeskabelse. På grund af billion-betalingerne i forbindelse med Corona-krisen har dette imidlertid yderligere oppustet de allerede enorme bobler på de finansielle markeder og truer med at ødelægge valutaernes købekraft, hvis denne politik fortsættes.

Da centralbankerne ikke har yderligere midler til rådighed til at vedligeholde systemet, betyder det, at det nuværende monetære system er gået ind i sin sidste fase.

Det ser endnu mere dramatisk ud i realøkonomien. Her oplever vi i øjeblikket den største omvæltning i menneskets historie gennem den digitale revolution.

Brugen af ​​kunstig intelligens og robotisering af arbejde har langt større konsekvenser end den industrielle revolution for 250 år siden. Virksomheder og statslige myndigheder vil starte enorme bølger af fyringer på grund af digitalisering.

Denne udvikling vil ødelægge hundreder af millioner af job på verdensplan og dermed ødelægge levebrød for lige så mange mennesker. Dette har igen fatale følger, fordi disse mennesker svigter som forbrugere og dermed som en drivkraft for økonomien og handelen og også som skatteydere.

Da det tidligere monetære system er baseret på den merværdi, der er skabt af menneskelig arbejdskraft, fratager kunstig intelligens og robotisering det. I stedet for at afskaffe det gamle monetære system, som ikke længere opfylder disse nye betingelser, og indføre et nyt, gør de i øjeblikket alt, hvad de kan for at opretholde det til deres egen fordel.

Dermed støder de imidlertid på et enormt problem: En gradvis omdannelse af det eksisterende samfund til den "nye normal" vil møde en stigende modstand i befolkningen, meget sandsynligt udløse social uro og muligvis folkeopstand eller endda borgerkrig. Så eliterne er nødt til at tænke på en anden strategi, og det er præcis, hvad de har gjort intensivt i de senere år. Resultatet af deres overvejelser er inkluderet i mottoet for det kommende WEF-møde og er: "The Great Reset", Den Store Nulstilling.

Denne nulstilling er ikke andet end en slags chokterapi, med hvilken ændringerne ikke skal implementeres gradvist, men inden for en kort tid. Og eliterne har tydeligvis fundet den rigtige partner i år: Det nye Corona-virus.

Med Corona som påskud, er der oprettet en syndebuk, der får skylden for alle foranstaltninger - fra nedlukning med dens massefritagelser til maskekravet til grænselukning og fjernelsen af kontanter. Officielt er det ikke elitenes egoisme, der forårsager ændringer og begrænsninger, men deres bekymring for befolkningens helbred - en tilsyneladende absurd fordrejning af de faktiske forhold, som i øjeblikket accepteres af flertallet af mennesker.

Hvad betyder alt dette for vores fremtid?

Da kun en del af ændringerne er blevet implementeret indtil videre, så er vi stadig i de tidlige stadier af den store nulstilling, og kan forvente en yderligere stramning af de indtil videre gennemførte foranstaltninger. Det er præcis, hvad iscenesættelse af frygt og panik skal tjene som i lyset af en anden bølge. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil de statsudnævnte virologer helt sikkert ty til andre trusler, såsom den buboniske pest, der lige er bragt ud i Kina.

Det bør ikke være tilfældigt, at især store virksomheder identificeres som "hotspots" for infektioner, og at der foreskrives flere og flere lokale og regionale lukninger. Disse foranstaltninger såvel som den biometriske registrering af mennesker tjener målrettet overvågning af potentielle problemer, og dette vil være af største betydning i den kommende fase for at opretholde den offentlige orden.


*** Backup på Bitchute, hvis Youtube zenzurerer ***

Ovenstående video skulle egentlig have sluttet med nedenstående video, men indtil jeg får det rettet en video fra 2020, 2. min.


Husk at dele: Højreklik her, vælg 'Kopiér link adresse' el. lign. og du får et link til denne side. Indsæt derefter linket i en email eller på sociale medier. Tak !!


©2021 • Michael Maardt • theninja.dk