Dette er en af flere tekster/videoer. Jeg håber at du kan bruge noget af den historie, som jeg har oplevet in real life, som magthaverne IKKE fortæller dig noget om.

Michael Maardt (magister i sociologi 1980): ment som inspirationmichael@theninja.dk

Hvorfor var det så let at narre så mange?

Psykologi

Et af menneskets dybeste behov er at tilhøre en gruppe. Tanken om at være helt alene i verden skaber en uhyre angst. Derfor er mange loyale over for deres biologiske familie, hvor moderen typisk er det samlende holdepunkt. Faderen var tidligere familiens autoritet, men den tog staten fra ham i midten af 1900-tallet.

Men hvorfor er de fleste så bange for at være lidt anderledes, have en lidt anden opfattelse end de andre. Mennesker, som ikke kender sig selv, er ikke i stand til at danne egne meninger og holdninger pga usikkerhed og manglende mentalt/åndeligt ståsted. At være 'selv-stændig' betyder at være selv-stående eller at kunne stå selv - på Jorden!

Magthavernes børnelokkertaktik

Hvordan er det lykkedes magthavere (regering og myndigheder) at opbygge så stor en tillid hos befolkningen, at størstedelen af befolkningen blindt underkaster sig, uanset det koster tab eller indskrænkning af frihedsrettigheder?

Hvordan gør en børnelokker? Han giver barnet is og slik, så lang tid, at barnet får så megen tillid til krænkeren, at krænkeren kan gennemføre sit overgreb. Magthaverne har brugt samme taktik siden 1950. Mere her om børnelokkertaktik.

Den skandinaviske velfærdsmodel

I 1960'erne narrede visse politiske partier med Socialdemokratiet i spidsen størstedelen af befolkningen, specielt arbejderklassen. Efter 2 verdenskrig herskede der trods gode konjunkturer en vis usikkerhed i befolkningen. Det lykkedes regeringer at indgå en pagt mellem sig og folket. Regeringen tilbød tryghed i form af en såkaldt velfærdsstat mod højere skatter.

Folket ville gerne have mere tryghed i form af hjælp, hvis man blev syg, mistede sit arbejde eller mistede sin bolig. Staten var nu også et FORSIKRINGSSELSKAB. De fleste ville gerne betale for denne tryghed i form af højere skatter. Skattetrykket i Danmark var nu verdens højeste. Denne pagt eller kontrakt mellem regeringen og folket blev også indført i Sverige og Norge, og blev senere kaldt DEN SKANDINAVISKE VELFÆRDSMODEL, som mange andre lande så kunne sammenligne sig med.

Staten har stille og roligt opkøbt størstedelen befolkningen med kunstige penge, dvs. penge uden backup af noget som helst. Engang var guld backup for de nuværende penge. Det er det ikke længere. Der findes ingen backup af de penge, der cirkulerer i samfundet. De private banker skaber penge ud af den blå luft på basis af låneansøgeres underskrifter, hvilket selveste Bank of England fortalte offentlig i sit quarterly bulletin nr 2 af 2014. Bankerne låner så pengene til nationalstaterne, som driver virksomhed som en hvilken som helst anden virksomhed. Bemærk at stort set alle danske myndigheder har et CVR nummer! Kun firmer har et CVR nummer.

Stille og roligt blev den såkaldte 'offentlige sektor' øget med stadig flere ansatte. I 2020 er 800.000 danskere ansat i det 'det offentlige'. 700.000 mennesker i alderen 16-64 modtager overførselsindkomster. 1.100.000 modtager Folkepension. 300.000 modtager SU. Næsten 3 mio danskere er afhængige af Staten.

Coronapropaganda: "De andre er farlige for dig og du er farlig for de andre"

På et tidspunkt fik vi at vide, at vi alle var potentielle smittespredere. Vi fik at vide, at vi skulle være bange for vore medmennesker, som jo var potentielt skadelige for os. Nu var vi pludselig hinandens fjender i bogstaveligste forstand. Alle blev bange for alle, holdt afstand, bar mundbind overalt, talte mindre med fremmede osv. Hvorfor: Fordi de fleste troede på løgnene, at et positivt resultat fra en pseudovidenskabelig test var det samme som at være smittet OG at man kan være smittet UDEN at have symptomer.

Fjern 'meningen' med forvirringstaktik!

Magthaverne bruger en psykologisk forvirringstaktik, som minder om den forhørstaktik, som bruges under krig til at nedbryde og dermed åbne krigsfangers sind. Det giver ingen 'mening' at søge 'mening', thi den findes ikke. Det giver heller ingen mening at søge at 'overbevise' andre om den manglende mening eller de meningsløse tal, statistikker og til lejligheden opfundne pseudovidenskabelige begreber som smittetal, smittetryk, varianter, mutationer, incidenstal, færdigvaccinerede osv.

De pseudovidenskabelige 'fakta' baseres på falske tests, der giver falske resultater. Disse falske statistikker bidrager yderligere til forvirring, hvis man altså søger 'mening' i de fra magthaverne givne informationer. Jeg gentager: Det er en psykologisk, bevidsthedsmanipulerende forvirringstaktik, som hos de fleste skaber opgivenhed, apati og deraf blind underkastende lydighed, og DET ER MENINGEN med det hele. DETTE giver mening for magthaverne.

Janteloven og samfundssind

Janteloven er det ultimative psykologiske udskamningsværktøj, som magthaverne gør flittigt brug af. Det påbud, som spiller kraftigt på den dårlige samvittighed og skyldfølelsen, er det til lejligheden opfundne begreb SAMFUNDSSIND.

Hvis du ikke overholder myndighedernes påbud, anbefalinger og restriktioner, så er du til fare for alle os andre, og så kommer alle dine medborgere efter dig og udskammer dig, peger fingre ad dig og udpeger dig som syndebuk for alle de andres sygdomme, hospitalsindlæggelser og eventuelle dødsfald, og det vil du vel ikke være skyld i, vel ?

Det virker fint, fordi de fleste ikke tør andet, men hvorfor er de fleste så bange for at være anderledes, for at være sig selv.

Historiske og socialpsykologiske betingelser

Siden udbredelsen af TV i 1950'erne og 60'erne, først til hvert middelklassehjem og senere til arbejderklassen, i hele den vestlige verden, har magthaverne let kunne bearbejde folkets virkelighedsopfattelse. Folk talte nu i familien og på arbejdspladserne om, hvad der blev vist i fjernsynet.

Før TV talte man i famlien og på arbejdspladser om jordnære umiddelbare ting. Massemedierne bestemte i stadig højere grad, hvilke informationer folket fik om, hvad der skete i verden. Mange hændelser i verden blev ikke omtalt i massemedierne. Dette sker stadig i udbredt grad. En form for zenzur.

Kort fortalt blev de stærke bånd i kernefamilien ødelagt og kraftigt svækket, da moderen blev tvunget ud på arbejdsmarkedet og staten overtog opdragelsen af børnene, som nu blev til statslig indoktrinering. De kvindelige pædagoger var i overtal i børnehaverne, og staten bestemte hvordan disse kvinder skulle håndtere og bearbejde børnene.

Specielt drengene blev tvunget til at undertrykke deres naturlige maskuline aggressioner, som blev tabuiseret, hvilket senere resulterede i et stort antal feminiserede mænd. Feminiserede mænd er ufarlige for staten. De bliver aldrig systemkritikere. De kommer aldrig til at slås for noget som helst, fordi deres naturlige maskulinitet er dybt begravet, forvrænget og ofte underkaster sådanne mænd sig passivt autoriter. Kort fortalt er disse mænd Elitens drøm om en kastreret mand. Læs meget mere her

Angst og frygt

De fleste er bange. De er fyldt af endnu mere frygt og angst end den, de havde inden 12. marts 2020. Mange er bange, rigtig bange. Af forskellige grunde har de ikke haft mulighed for at uddanne sig som mange af os har.

Et angstfyldt menneske er let at manipulere, men reagerer ofte med aggressioner, hvis eksistensgrundlaget (læs overførselsindkomsten eller verdensbilledet) bliver truet. Så gå forsigtigt frem, hvis du vil vinde et andet menneskes tillid.

Dybest set er de bange for at miste deres overførselsindkomst. Staten har krammet på dem. De tør heller ikke ytre sig på Facebook. Nuvær. eller kommende arbejdsgiver kigger med !

Teknologiens udvikling

Eliten har ventet på, at den teknologiske udvikling var så fremskreden, at næsten alle på planeten var inden for fangenettets rækkevidde. Siden internettets folkelige gennembrud i 1980 er det gået stærkt med Microsoft, Apple og først og fremmest parasitvirksomheden Google, som med sin søgemaskine og annoncer lagde sig mellem sælgere og købere på nettet og derved tjente styrtende. 2021 er disse og andre it-firmaer vokset sig så store, at tyske finansjournalist Ernst Wolff kalder disse firmaer sammen med centralbankerne for et finanskonglomerat, der styrer verden. Kapitalfonde som Blackrock, Vanguard, Fidelity, ovennævnte it-firmaer, Rockefeller Foundation, Gates Foundation og andre styrer i dag denne verden.

Det var helt bevidst, at Eliten gav os google, en gratis søgemaskine, gratis sociale medier, gratis emailkonti, alt sammen perfekt som indtjeningsmuligheder, men så sandelig også som overvågnings- og kontrolmuligheder. Siden marts 2020 har både Google, Youtube, Facebook og Twitter udøvet massiv zenzur. De har slettet masser af indlæg, poster, sendt brugere i digitalt fængsel i x antal dage, permanent slettet konti, hvis en bruger med mange følgere afslørede løgne, organiseret kriminalitet osv.

Eliten har gjort alt for at mennesket IKKE søger indad efter svar, men udad, ud i materien og endda udi cyberspace, udi de digitale apparater. Milliarder af mennesker er ved raffineret psykologisk manipulation i mange år blevet lokket til at bruge mange daglige timer med blikket rettet mod en digital verden.

I en verden, hvor familien ikke længere er et fast holdepunkt, søger unge mennesker tilflugt hos andre unge, men også i den digitale verden, styret af film og videoer, som fortæller de unge, hvad der er værd at stræbe efter: først og fremmest anerkendelse fra vennerne, hvilket foregår gennem antal likes. Ens sociale værd bliver bestemt af tal på en skærm. De fleste mennesker kender ikke sig selv. De er ikke rodfæstet i sig selv, bl.a. fordi de aldrig er blevet fortalt, at det er vigtigt og hvordan det gøres.

Husk at dele: Højreklik her, vælg 'Kopiér link adresse' el. lign. og du får et link til denne side. Indsæt derefter linket i en email eller på sociale medier. Tak !!


©2021 • Michael Maardt • theninja.dk