Børnelokkertaktik

juli 2021: Jeg er gammel nok (69) til at have oplevet, hvordan myndigheder stille og roligt har forført størstedelen af befolkningen (læs: lønslaverne) til stadig større tillid. Som en anden parasit har politikerne skudt sig ind mellem folket og de egentlige magthavere og udgivet sig for at være de rigtige magthavere/myndigheder - dem, der bestemte det hele (dvs. fordelte skatteborgernes indbetalinger).

Ved det såkaldte demokratiske 'Folketingsvalg' er folket blevet forført til at tro, at den 'vælger' repræsentanter, som varetager befolkningens interesser, selv om der står noget ganske andet i Grundloven (Monarki og paragraf 56 f.eks.). Politikerne har spillet tilstrækkelig meget skuespil med stigende velfærd og tryghed, så befolkningen forledes til at være taknemmelige over for STATEN. Folket oplever 'dem og os'. Siden 1960 har folket fået stadig flere 'beviser' på, at Staten/regeringen/myndigheder 'sørger for' befolkningen på forskellig vis. Forældrene har videregivet denne overbevisning til børnene.

De fleste har sikkert en mental-psykisk beskyttelsesforanstaltning i sindet, oparbejdet gennem ovennævnte mange års tillidsforhold til myndighederne. Den forestilling, som for de fleste sikkert er sværest at konfrontere endsige tage ind i sindet, er ideen om, at de tidligere så flinke myndigheder, der sørger for udbetaling af overførselsindkomster, gratis sygehusvæsen og andre velfærdsgoder, nu pludselig misbruger denne tillid MOD befolkningen i et forsøg på at fastholde befolkningen i et endnu større undertrykkende afhængigsforhold.

Set over en mere end 50 årig periode er dette BØRNELOKKERTAKTIK. Krænkeren skaber langsomt, men sikkert tillid hos offeret, og når offeret er tilstrækkelig afhængig af krænkeren (overførselsindkomster, ansættelse i 'det offentlige' osv.), så slår krænkeren til !

Fra andre psykologiske sociale eksperimenter ved vi, at mange ofre for at overleve psykisk og mentalt vælger at identificere sig med krænkeren i en sådan grad, at de forsvarer ikke alene krænkelserne, men også krænkernes ideologi/propaganda osv.

Derfor har de fleste opbygget ovennævnte mental-psykiske beskyttelsesforanstaltning i sindet, der beskytter dem mod at konfrontere denne virkelighed; en indsigt, som er så verdensbilledtruende, at de fleste vælger at adlyde blindt, også for ikke at blive udskammet af flertallet for slet ikke at tale om angsten for at miste sin overførselsindkomst.


©2021 • Michael Maardt • theninja.dk