Nedbrydningen af kernefamilien, kvindefrigørelsen og feminiseringen af drengebørn

Kilde: Wes Penre: Synthetic Super Intelligence and the Transmutation of Humankind (2016)

Derfor har jeg, Michael Maardt, oversat denne artikel

Teksten giver en kortfattet beskrivelse af vigtige historiske begivenheder, ændringer i den vestlige kultur, som de færreste er klar over.

Klik, nyt vindue åbner og din mp3 afspiller starter og ved at klikke de 3 punkter kan du downloade mp3 filen: nedbrydningen_af_familien.mp3

Familien har været en trussel mod magthaverne i århundreder, fordi den skaber et stærkt bånd mellem mennesker. I middelalderen blev familiens enhed kontrolleret ved at tvinge mennesker til at leve i fattigdom, svineri og sult, mens de rige svælgede i penge, luksus og lækker mad. Familierne havde ikke tid til andet end at forsøge at overleve.

Med den industrielle revolution og den nye teknologiske æra ændrede ting sig. Almindelige mennesker fik til sidst videregående uddannelse for at kunne forstå og arbejde med teknologi og det samfund, der opstod derfra. Også levestandarden steg langsomt i den vestlige verden, og reel fattigdom blev sjældnere.

Set fra magthavernes synspunkt var det ikke godt, at familieenheden også blev stærkere og sundere. Folk havde mere tid til at tale om ting, der bekymrede dem, og det blev sværere for manipulatorerne at kontrollere familier. Magthaverne anede ikke, hvad der skete bag låste døre. Derfor måtte der gøres noget.

En af ideerne var at introducere fjernsyn. Målet blev et fjernsyn i hvert hjem. Dette var det fjerde af mange fremtidige trin for at forføre befolkningen med vrøvl, så de i stedet for at sidde ved bordet og diskutere emner, der kunne udfordre status quo, ville blive distraheret og adskilt ved at se fjernsyn (det første skridt til at distrahere folk var stumfilm, det andet trin var radio, og det tredje trin var film, der inkluderede lyd).

Ved at distrahere folk, ofte med nonsens programmer, som f.eks. cowboyfilm, der fordrejer den virkelige historie, tv-serier, subtile propagandafilm og partiske og kontrollerede nyhedsprogrammer, kunne magthaverne lettere fordumme både individet og familien som enhed.

Dette fungerer for så vidt stadig fint, men magthaverne følte sig stadig truet. Derfor ønskede de at oprette et eksperiment for at se, hvor god deres manipulation af masserne virkelig var. Derfor skabte de hippiebevægelsen, der stammer fra Tavistock Institute i England.

Den tidligere stabilitet i familieenheden begyndte at vise en vis ustabilitet efter at have mistet næsten en hel generation til krig, rockmusik, stoffer og promiskuøs sex. Ikke desto mindre måtte der gøres noget mere for en gang for alle at bryde familier fra hinanden, og Rockefeller-fonden blev sat på opgaven.

'Kvindefrigørelsen' iscenesættes af Rockefellers

De kom med en strålende løsning, der så human og fair ud på overfladen, men dens virkelige formål var at destruere den "farlige" familieenhed. Rockefellers igangsatte og sponsorerede kvindefrigørelsen i begyndelsen af ​​1970'erne.

De plantede nogle kontrollerede karismatiske kvinder på scenen, og disse dukker var talskvinder for, at kvinder havde samme rettigheder som mænd. Dette var selvfølgelig et nyt koncept i denne mandsdominerede verden og kunne have været en god ting, bortset fra det virkelige formål bag bevægelsen. Ideen var, at kvinder skulle have lige ret til fuldtidsjob som mænd og have lige muligheder for at komme videre inden for samfundsstrukturen.

Denne dagsorden blev en succes! Kvinder kom ind på arbejdsmarkedet i langt større antal end nogensinde før, og de havde nu deres egne karrierer at tænke på. Derefter ønskede de selvfølgelig også at gifte sig og få børn. Dette blev til en vis grad et problem, fordi hvordan ville de være i stand til at kombinere deres karriere med at opdrage børn?

Staten overtager 'opdragelsen' af børnene

Svaret var enkelt: Dagpleje! De til formålet opfundne dagplejecentre tog sig af børnene og meget vigtigt: De opdragede børnene, mens begge forældre havde travlt med at arbejde hele dagen. Desuden havde staten nu muligheden for at indoktrinere børnene i en tidlig alder ved at tage ansvaret for deres tidlige "uddannelse", dvs. indoktrinering.

Endelig blev familieenheden splittet. Den samfundsmæssige struktur, som Rockefeller Foundation skabte og sponsorerede, er nu blevet normen. Før kvindernes frigørelse stod forældrene for opdragelsen af deres børn, der var glade, og som, fordi deres barndom var fredelig, havde en stabil grund, hvorpå de kunne gå ud og møde verden som unge voksne.

Dette var helt baseret på faderen, der kunne forsørge hele sin familie med sin indkomst, mens moderen kunne være en hjemme-mor, tage sig af børnene og arbejde omkring huset. Dette er det bedste miljø for børn at vokse op i.

Dette blev næsten umuligt efter opsplitningen af ​​familieenheden. Pludselig kunne de fleste fædre økonomisk ikke forsørge sin familie længere, da inflation gjorde varerne meget dyrere og indkomsten steg ikke tilsvarende. Uanset om moderen ønskede at arbejde eller ej, blev hun tvunget til at bidrage til den samlede økonomi i familien.

Drengebørn feminiseres

Min kommentar: I og med at de fleste pædagoger altid har været kvinder, fik drengene primært kvinder som rollemodeller. Staten bestemte retningslinier for opdragelsen af drenge, hvor det primære var, at de ikke måtte bruge deres naturlige maskuline energi, som blev tabuiseret som voldeligt. Resultat: Drengene blev frataget muligheden for at udvikle deres maskuline side, blev altså feminiseret, og resultatet har vi set siden 1990erne: Mange mænd er nogle tøsedrenge, hvilket har givet store problemer i parforhold, hvor kvinderne har søgt maskuline mænd, der kan tage beslutninger, er handlekraftige, modige osv. Antallet af homosexuelle mænd er givetvis steget i samme periode.

Generelt ønsker magthaverne ikke, at vi skal forene os på et spirituelt plan: en proces, der ellers sker ganske automatisk, når to eller flere mennesker er i stand til at oprette forbindelse på et dybere niveau, såsom inden for en solid og stabil familie. Siden umindelige tider har forbryderne arbejdet hårdt for at holde os adskilt fra hinanden på et spirituelt plan.

I dag er det værre end nogensinde; begge forældre arbejder, børnene opdrages af fremmede, når det, de faktisk har brug for, er deres rigtige forældre, der kan give dem solide retningslinjer for, hvordan de skal opføre sig som børn, og hvordan de bedst kan lykkes som voksne. I stedet bliver børnene målrettet indoktrineret af staten fra en meget tidlig alder.

Når de rigtige forældre derefter henter deres børn fra dagpleje efter arbejde, er de som regel så udmattede efter en stressende arbejdsdag, at de kun har lidt energi tilbage til at tage sig af børnenes behov. Dette skaber ustabile børn med angst, depression og lavt selvværd.

Når disse børn vokser op, manipuleres de let yderligere af samfundet, og de bliver ofte lydige arbejdere for systemet. Det er yderst vigtigt at have en stabil og kærlig barndom at falde tilbage på, når livet udfordrer os.

Bemærk, at jeg ikke antyder, at kvinder skal fritages for at have en karriere, hvis de vil, men jeg synes, at opsætningen af ​​den originale familieenhed er det ideelle. Desuden synes jeg det er vigtigt, at et par overvejer dette vigtige emne med ovenstående i tankerne, før de hengiver sig tankeløst til et meget stressende jobmarked og overlader hovedansvaret for børnepasning til andre, der ikke har forbindelse til familien.

Jeg ved, at det er svært at styre en persons løn i disse dage, men vi har ikke brug for smarte huse, dyre biler og stigende kreditkortgæld for at få et godt liv; mindre kan være tilstrækkeligt til at overleve og opretholde en sund balance mellem arbejde og liv.

Det er vigtigt for magthaverne at programmere os fra tidlig barndom, fordi det strukturerer vores tænkemåde senere i livet. Sunde og intuitive forældre kan give børnene kærlighed og tid, moralske og etiske værdier og lære dem, hvordan de kan overleve på egen hånd, men også lære dem, hvordan man kan løse problemer. Børn bliver på den måde mere stabile som voksne.

De vil også være i stand til kritisk tænkning snarere end at blive udsat for den indoktrinering, der foregår i dagplejecentre og andre steder, hvilket kun skaber lydige slaver. Selvfølgelig er der altid en chance for, at forældrene er mangelfulde og lærer deres børn destruktiv opførsel, eller de kan misbruge deres børn på forskellige måder, men generelt skabes medfølende individer ved den gamle måde at opdrage børn.

Adskillelse gør folk ulykkelige; vi er en social art, og kontrollanterne ved det selvfølgelig. Det er bydende nødvendigt for kontrollanterne at adskille os. Den forening, som kontrollanterne ønsker, er forening gennem teknologi, og for at komme derhen, skal de få menneskeheden til at føle, at det er et behov for forandring.

Hvis der ikke oprettes et behov for ændring, ønsker ingen at ændre sig. Når en sund familieenhed er på plads, vil de færreste gerne have de ændringer, der er foreslået af de ansvarlige. Men efter at have adskilt os fra hinanden og gjort os overvægtige og ulykkelige, råber vi efter en ændring, der tilbyder beskyttelse og vejledning. Det er kontrollanternes formel igen: problem-reaktion-løsning.

Husk at dele: Højreklik her, vælg 'Kopiér link adresse' el. lign. og du får et link til denne side. Indsæt derefter linket i en email eller på sociale medier. Tak !!


©2021 • Michael Maardt • theninja.dk