Penge, kontanter og banker

Hvis vi vil 'bevare kontanter', skal vi selv skabe dem som nye kontanter, som nye penge. Mig bekendt har Nationalbanken monopol på at skabe kontanter. Nationalbanken er i øvrigt ikke en 'national' bank, men derimod et privat firma med CVR 61092919

Lad os starte med at lytte til en af dem, der styrer verden, nemlig Bank of international Settlement.

CBDC betyder "Central Bank Digital Currency". Han diskuterer altså centralbankernes planer om centralt styrede digitalvalutaer (ikke at forveksle med kryptovalutaer (Bitcoin osv.), som er DE-centralt styret.)

nationalbanken.dk kan man bl.a. læse:

''Er Nationalbanken uafhængig? Ja, Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov. Uafhængigheden kan føres tilbage til bankens oprettelse i 1818. I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter dvs. uden nogen indblanding fra regering eller Folketing.''

Ergo: Folketinget har INGEN indflydelse på kontanter !! Jeg gentager: ingen indflydelse ! Nationalbanken og de private banker kan gøre lige, hvad de vil. Du kan hoppe, danse og springe, skrige og råbe, slå på grydelåg i gaderne; ligemeget hjælper det !

Man læser også: ''​Nationalbanken og bankerne har et tæt samarbejde om at sikre kontantforsyningen til danske borgere og virksomheder. Det er Nationalbankens opgave at udstede den mængde kontanter, der er nødvendig for at samfundet kan fungere.''

Mange Facebook-brugere skriger: ''Vi vil beholde kontanter''. Andre skriver: 'Kontanter giver os frihed. Ingen skal vide, hvad jeg bruger mine penge til.'' Penge inkl. kontanter er historisk skabt af magthaverne, læs bankerne. Penge og kontanter er IKKE skabt af folket. Kontrolsystemet blev planlagt gennem mange hundrede år og er blevet brugt i mange hundrede år som kontrol- og undertrykkelsesmiddel (gæld og betaling af renter ved at 'låne penge'.

Nationalbanken (og de andre private banker) kan i følge dansk lovgivning gøre lige, hvad der passer dem. Ernst Wolff antydede for nylig, at de måske ville beskatte kontant betaling i butikker. Hvad gør du, hvis alle supermarkedskæder pludselig IKKE vil modtage kontanter eller det koster 20% extra at betale kontant?

Det hjælper intet at råbe og skrige på Facebook. Det minder om børn, der hyler, fordi de ikke får deres vilje. Hvis du ved at læse dette bliver sur og fornærmet, er du blevet ramt et ømt sted (dit ego gør modstand); og du har efter min mening behov for at revurdere din opfattelse og viden om penge og kontanter.

Hvis vi virkelig vil noget andet, skal VI SKABE DET. En løsning er at skabe nye byttemidler. Det kræver organisation og tillid, dvs. risiko, men jeg ser ingen anden løsning, hvis man vil løsrive sig fra bankernes pengetyranni. Parallelsamfund, paralleløkonomi, selvforsyning mv. Lyt f.eks. minut 29 her, samtale James Corbett og Catherine Austin Fitts. Vi er nødt til at skabe en ny civilisation.

Sålænge størstedelen af danskerne stemmer ved folketingsvalg, samtykker de til systemet og egen undertrykkelse. Men du og jeg kan starte med at bruge så mange kontanter som overhovedet muligt.

Husk at de hele tiden forsøger at splitte os i to grupper, som bekriger hinanden som f.eks. 1) de vaccinerede mod de ikke-vaccinerede, 2) de adlydende mod de ikke-adlydende osv. Den ene gruppe udskammes af magthaverne, som får de adlydende til at udskamme de ikke-adlydende. Princippet kaldes Del-og-Hersk og har været brugt af magthavere i mange hundreder af år.


©2021 • Michael Maardt • theninja.dk